Op zaterdag 6 april 2024 hebben we de Algemene Leden Vergadering FLVN gepland. Deze vind zowel fysiek- als evt. digitaal plaats via Teams.

  • 10:30 – 12:00  Algemene Leden Vergadering
  • Fysieke locatie: bospaviljoen Het Leesten
  • Mogelijkheid tot digitale deelname

De agenda:

  • Opening en vaststellen agenda
  • Benoeming/wijzigingen bestuur
  • Goedkeuren notulen vorige ALV
  • Vooruitblik 2024
  • Toelichting financiën, kascontrole
  • Decharge penningmeester
  • Rondvraag

Let op: bij de fysieke vergadering is het niet toegestaan honden mee te nemen.

Bestuur FLVN