Fokken met de Finse Lappenhond

Als je wilt gaan fokken, dat kan eenmalig zijn met jouw teef of dat je regelmatig wilt gaan fokken met één of meerdere honden. Dan is kennis vergaren hierover onontbeerlijk, de doelstelling van de FLVN is immers dat er zorgvuldig gefokt wordt met onze Finse Lappenhonden, kennis ervan is dan een eerste vereiste.

Om te mogen fokken dien je te voldoen aan onderstaande eisen:

• de honden zowel het moeder- en het vaderdier moeten in het bezit zijn van een stamboom en een op de juiste wijze vastgelegd DNA profiel.
• de honden moeten voldoende rastypisch zijn (2 x een showuitslag minimaal ZG bij verschillende keurmeesters
• de honden moeten gezond zijn en voldoen aan de gevraagde gezondheidsonderzoeken zoals die vastgelegd zijn in het fokreglement.
• Als lid van de FLVN dien je je te houden aan het gestelde in het fokreglement van de FLVN en aan de fokregels die als bijlage bij het fokreglement zijn opgenomen.

Je gaat ook op zoek naar een geschikte reu, die uiteraard voldoet aan bovenstaande eisen. Als je denkt een combinatie van teef en reu gevonden te hebben, of je daarover wilt laten voorlichten neem dan contact op met de fokinfo over de gewenste match van reu en teef. De fokinfo kan je informeren (voor zover bekend) over de achtergronden van meerdere generaties van je teef en je reu. Zodat, waar mogelijk, ongewenste effecten op gezondheid en welzijn van de honden voorkomen wordt.

De fokkerijcommissie houdt regelmatig informatiebijeenkomsten over fokgerelateerde zaken. We raden je aan die te bezoeken.

Ook de Raad van Beheer, de fokkerstour en Cyno campus organiseren regelmatig lezingen die bijdragen aan je kennis over fokken.(bewaar je bewijs van Deelname)
De RvB heeft een boek uitgebracht, nl: “het fokken van rashonden omgaan met verwantschap en inteelt” dit is te downloaden via:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/handboek-fokken-van-rashonden-omgaan-met-inteelt-en-verwantschap/

Daaruit kun je ook veel kennis vergaren over wat er allemaal bij verantwoord fokken komt kijken.

Meld je plannen bij de fokinfo

Zij kunnen je ondersteunen bij voorbereiding en de zorg voor je nest. Zij kunnen je ook met praktische vragen ondersteunen of doorverwijzen naar een ervaren fokker.

Mailadres Fokinformatie: pupinfo@finselappenhonden.nl