Lid worden

U krijgt 4 x per jaar het clubblad Finse Lappenhondennieuws, waardoor u op de hoogte blijft van het wel en wee van de Finse Lappenhond in Nederland.

Daarnaast kunt u deelnemen aan de activiteiten die door de FLVN georganiseerd worden.

De contributie wordt benut om de doelen van de FLVN te realiseren.

Voor lidmaatschappen aangegaan voor 1 juli van een kalenderjaar bent u het volle contributiebedrag verschuldigd, voor lidmaatschappen na 1 juli de helft van de contributie.

Opzeggingen moeten voor 1 december gemeld worden.

Ledenadministratie

ledenadministratie@finselappenhonden.nl

Contributie

Lidmaatschap         : €  25,00 per jaar (€22,50 bij automatische incasso)
Gezinslid                : €  10,00 per jaar
Bankrekening         : NL24 RABO 0382373235 t.n.v. FLVN te Ede

Lidmaatschapsbewijs

U kunt, indien gewenst, een lidmaatschapsbewijs opvragen bij de ledenadministratie.

Lid worden

Velden gemerkt met een * zijn verplicht

De persoonsgegven die via dit inschrijfformulier verkregen zijn worden uitsluitend gebruikt voor verenigingsdoeleinden. De FLVN gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het insturen van dit formulier geeft u de FLVN toestemming om uw gegevens te beheren.