Lid worden

U krijgt 4 x per jaar het clubblad Finse Lappenhondennieuws, waardoor u op de hoogte blijft van het wel en wee van de Finse Lappenhond in Nederland.

Daarnaast kunt u deelnemen aan de activiteiten die door de FLVN georganiseerd worden.

De contributie wordt benut om de doelen van de FLVN te realiseren.

Voor lidmaatschappen aangegaan voor 1 juli van een kalenderjaar bent u het volle contributiebedrag verschuldigd, voor lidmaatschappen na 1 juli de helft van de contributie.

Opzeggingen moeten voor 1 december gemeld worden.

Ledenadministratie

ledenadministratie@finselappenhonden.nl

Contributie

Lidmaatschap         : €  25,00 per jaar (€22,50 bij automatische incasso)
Gezinslid                : €  10,00 per jaar
Bankrekening         : NL24 RABO 0382373235 t.n.v. FLVN te Ede

Lidmaatschapsbewijs

U kunt, indien gewenst, een lidmaatschapsbewijs opvragen bij de ledenadministratie.

Lid worden

Velden gemerkt met een * zijn verplicht