Oprichting

FLVN is opgericht op 8 september 2003 en is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 3419 7843.

De Algemene ledenvergadering wordt ieder voorjaar gehouden.

Ereleden zijn:

Dhr. C.C. Asselbergs
Mw. T.J. Asselbergs-Böhre

Lid van verdienste:

Laura Rutte