De afgelopen jaren zijn de kosten voor dierenartszorg enorm gestegen. Reguliere zorg én spoedhulp zijn daardoor voor eigenaren en voor fokkers soms onbetaalbaar geworden.

Veel honden komen daardoor niet of niet op tijd bij een dierenarts, omdat hun baasjes de kosten niet kunnen betalen. De politiek heeft daar al vragen over gesteld en er loopt een onderzoek naar de prijzen in de sector.

Daar willen we niet op wachten. De zorg is ook nu al betaalbaar nodig.

Onze partner de Koninklijke Hondenbescherming is een petitie gestart voor betaalbare dierenartszorg. De Raad van Beheer ondersteunt dit initiatief van harte en wij roepen alle hondenliefhebbers op de petitie te ondertekenen.

De petitie verzoekt:
  1. Maximumprijzen voor basiszorg dierenartsbehandelingen en een rem op buitenlandse investeerders.
  2. Verlaging van het btw-tarief van 21% naar 9%.
  3. Meer dierenartsen in het vak krijgen en houden.

De minister moet nú in actie komen om de dierenzorg betaalbaar te houden.

Help mee en teken de petitie! Klik op de link om de petitie te ondertekenen:

Petitie voor betaalbare dierenartszorg | Koninklijke Hondenbescherming