Inmiddels is de reactie van ons clubblad FLVN versterkt met Sabrina Boot & Elly de Looff. Zij gaan ons helpen met kopij en ideeën, heel fijn!

Echter zoeken we nog steeds iemand die het leuk lijkt om meer een “redacteurs-rol” op zich te nemen. Het zou fijn zijn als iemand de redactiemail en het vergaren van de kopij op zich wil nemen, zoals b.v. een reminder sturen naar; bestuur, commissies, Joiku, de deadlines vast leggen, eindcontrole en in de gaten houden en mee- denken wat erin het FLVN clubblad mag komen is natuurlijk gewenst! De opmaak zelf verzorgt Claudia.

Interesse? Stuur een mailtje naar: redactie@finselappenhonden.nl

Samen zijn we de FLVN!