Op 5 oktober 2024 vindt er een rasexamen plaats voor de Finse Lappenhond. Het rasexamen wordt georganiseerd door de Raad van Beheer in samenwerking met onze vereniging. Als vereniging organiseren wij het traject voor aspirant keurmeesters om uitgebreide kennis op te kunnen doen over ons ras waarna ze hopelijk met goed gevolg het rasexamen kunnen afleggen.

Er is geen vaste periode tussen het organiseren van rasexamens. Het organiseren van een rasexamen hangt onder andere af van het aantal kandidaten dat zich aanmeldt en de capaciteit bij een vereniging om de organisatie op te pakken. Het vorige rasexamen is in 2018 georganiseerd. Na 6 jaar is het nu dus weer mogelijk om het rasexamen voor de Finse Lappenhond af te leggen.

HET RASEXAMEN
Een rasexamen wordt per ras afgelegd. De kandidaten moeten voor het succesvol afleggen van het rasexamen beschikken over praktische en theoretische kennis van het ras. Hieronder volgt een (niet volledige) opsomming van wat er van de kandidaten wordt verwacht [bron: Raad van Beheer].

Praktische Kennis van het ras:
a. herkenning van rastypische eigenschappen
b. herkenning van rastypische fouten
d. praktische kennis van de standaard

Theoretische kennis van het ras:
a. theoretische kennis van de standaard
b. oorsprong en totstandkoming van het ras
c. geschiedenis/opkomst in Nederland
d. overeenkomsten met aanverwante rassen
e. kennis van karakter en (oorspronkelijk) gebruik
f. stand van het ras in Nederland en omringende landen
g. gezondheidsaspecten van het ras

VOOR WIE
Het rasexamen wordt georganiseerd voor aspirant-keurmeesters en exterieurkeurmeester die al één of meerdere rassen mogen keuren. De kandidaten moeten zich met een motivatie aanmelden bij de Raad van Beheer. Er is een beperkt aantal plekken voor het afleggen van het rasexamen waarbij wij als vereniging voor een beperkt aantal plaatsen voorkeurskandidaten mogen aandragen. In totaal mogen 7 kandidaten een volledig examen doen. Er is ook een compacte rasexamen voor sommige kandidaten. Dan zijn er maximaal 9 plekken beschikbaar. Het opleidingstraject kan met meer kandidaten worden aangevangen maar dan zal er op enig moment een selectie moeten worden gemaakt wie het rasexamen mag doen.

HET TRAJECT TOT 5 OKTOBER 2024
Tot aan het rasexamen zullen wij een aantal dingen organiseren om zoveel mogelijk kennis over het ras op de kandidaten over te dragen. De scherpe observeerder is het bij de Kampioensclubmatch waarschijnlijk opgevallen dat er een groep mensen zich bezig heeft gehouden met de organisatie in de ringen en dat deze groep mensen na afloop met de keurmeesters van die dag hebben gesproken. Voor 2024 zal het programma onder andere bestaan uit een weekend waarin de kandidaten een presentatie zullen krijgen en in gesprek gaan met een rasexpert uit Finland. In dit weekend zullen ook fokkers een bijdrage leveren om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Dit weekend zal worden georganiseerd op 3 en 4 februari 2024. De nog te organiseren nestendag en de aankeurdag (2e kwartaal) en de Kees- en Poolhondenshow in september zullen ook worden gebruikt om de kandidaten zoveel mogelijk van ons ras te laten meemaken. Als laatste zullen wij nog een proefexamen organiseren voor de kandidaten kort voorafgaand aan het eigenlijke rasexamen.

MEDEWERKING VAN FOKKERS EN VAN DE LEDEN
Het zal duidelijk zijn dat wij volgend jaar vaak honden nodig zullen hebben om de praktijk en de theorie samen te laten komen. De komende maanden zullen wij een beroep doen op fokkers en leden om met een hond aanwezig te zijn op één van deze samenkomsten. Wij zullen u hierover tijdig informeren en om uw medewerking vragen. Wij zullen dan ook aangeven wat wij in dat geval van hond en eigenaar verwachten.

Mocht u nu al interesse hebben u medewerking te verlenen dan kunt uit dat bij de
vereniging laten weten.

Namens de organisatie hopen wij van harte op uw medewerking,

Jenni Tuppi
Laura Rutten
Edo van der Kemp