Honden kunnen erg verschillend zijn qua temperament en energieniveau. Vergelijk bijvoorbeeld eens een actieve working Cocker Spaniël met een rustige New FoundLander.

Jouw hond, met zijn of haar eigen temperament, kan de ene dag actiever zijn dan de andere. Naarmate jouw hond ouder wordt, zal zijn behoefte aan actie en activiteiten normaal gesproken wat verminderen. Maar wat nou als je hond voortdurend rustig is (rustiger dan normaal is voor jouw hond), en nergens zin in lijkt te hebben?

Depressieve hond

Lichamelijke klachten

Bij een plotselinge verandering in het energieniveau, is het raadzaam contact op te nemen met je dierenarts. Honden proberen pijn en lichamelijk ongemak zoveel mogelijk te maskeren. Een plotseling ontstane lusteloosheid kan duiden op een onderliggend lichamelijk probleem. Maar ook als de lusteloosheid juist meer geleidelijk is ontstaan, kan er een medische reden aan ten grondslag liggen. In dat geval is een dierenartsen bezoek ook zeker aan te raden.

Let hierbij ook op je oudere hond. Zoals hierboven gezegd, oudere honden zijn in het algemeen rustiger dan jonge honden. Maar blijf hierbij op je hoede, en schrijf verminderende zin in activiteiten van je hond niet te snel aan de leeftijd toe, zonder eerst een dierenarts te hebben geraadpleegd. Ook hier kan sprake zijn van lichamelijke klachten, die met de juiste medische zorg, de levenslust van je hond nog kunnen verhogen.

Geestelijke gesteldheid

Naast lichamelijke oorzaken, kan futloos zijn en nergens zin in hebben, veroorzaakt worden door de geestelijke gesteldheid van jouw hond. Wanneer er sprake is van een ‘acute’ emotie, zoals bijvoorbeeld een schrikreactie, dan kan je hond even op zijn hoede, of wat timide, zijn. Bij een kortdurende angst zal je hond herstellen en zich vervolgens weer ‘normaal’ gedragen.

Wanneer je hond vaak, of misschien zelfs voortdurend, angstig, ongerust of verdrietig is, om wat voor reden dan ook, dan kan deze emotie de gemoedstoestand van je hond beïnvloeden. Je hond kan, wanneer negatieve emoties (te) lang aanhouden, in een depressieve gemoedstoestand komen. Wanneer je hond helemaal geen uitweg meer ziet uit de situatie, dan kan je hond zelfs in een staat van aangeleerde hulpeloosheid terechtkomen.

Aangeleerde hulpeloosheid is het verschijnsel waarbij een mens of dier geleerd heeft dat hij/zij geen invloed kan uitoefenen op de gebeurtenissen die hem/haar overkomen. Wanneer iemand in een staat van aangeleerde hulpeloosheid verkeert, dan onderneemt deze persoon, of dit dier, niets meer om iets aan zijn/haar situatie te veranderen. Zelfs niet als de mogelijkheid zich hiertoe zou voordoen.

Wanneer er sprake is van een depressie bij je hond, of wanneer je hond zich in een staat van aangeleerde hulpeloosheid bevindt, dan zal je hond futloos ogen en nergens zin in lijken te hebben.

Hond heeft geen zin

Hoe kan je hond in zo’n gemoedstoestand belanden?

Depressieve gevoelens bij een hond kunnen door verschillende oorzaken ontstaan.

Of een hond een depressie ontwikkelt is afhankelijk van de individuele hond. Elke hond reageert anders op een bepaalde stressfactor.

Factoren die het ontstaan van een depressie in de hand kunnen werken zijn bijvoorbeeld;

  • Grote veranderingen in het leven van je hond (denk aan een adoptie, of een verhuizing).
  • Een voortdurend gevoel van onveiligheid in de eigen leefomgeving (wanneer er bijvoorbeeld geluidsangsten zijn en je hond is voortdurend op zijn/haar hoede is of het geluid zal optreden).
  • Een voortdurend gevoel van oncontroleerbaarheid. Wanneer jouw hond het idee heeft dat alles in zijn leven zomaar gebeurt, zonder dat hij deze gebeurtenissen op een bepaalde manier kan beïnvloeden, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de gemoedstoestand van je hond.
  • Veranderingen in de gezinssituatie (bijvoorbeeld het verlies van een gezinslid, maar ook de komst van een baby).
  • Onvoorspelbaarheid in de omgang met je hond (wanneer jij als eigenaar erg onvoorspelbaar bent voor je hond kan jouw hond hier onzeker en zelfs depressief van worden).
  • Onderdrukking van je hond. Wanneer jouw hond hardhandig wordt aangepakt en/of zijn natuurlijke gedrag voortdurend wordt onderdrukt.
  • Geen oog voor de eigenheid van de hond. Wanneer jouw hond allerlei behoeften heeft (bijvoorbeeld aan sociaal contact, aan het uitoefenen van een jachtpassie, of aan een uitlaatklep om zijn energie kwijt te kunnen raken) en jouw hond komt structureel tekort wat betreft deze verlangens, dan kan dit de gemoedstoestand van jouw hond negatief beïnvloeden.
  • Fysieke pijn of ongemak.
  • Veranderingen in de hormonale balans van de hond, zoals bijvoorbeeld na een castratie of sterilisatie, kunnen ook bijdragen aan depressieve symptomen.

Er is dus een heel scala aan oorzaken waardoor jouw hond futloos kan worden en geen zin meer heeft in dagelijkse activiteiten zoals wandelen en spelen. Probeer jouw hond te helpen door het juiste medische onderzoek te laten plaatsvinden en na te gaan of er andere (zoals hierboven genoemde) factoren in het leven van jouw hond een rol spelen. Een depressie is vreselijk, voor mens en dier. Jouw hond verdient het om zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning te krijgen.

Credits

Dit artikel is geschreven door Sylvia Aerts, gediplomeerd gedragsdeskundige bij Online hondenschool Wel Fair.