Bij shows en clubmatches worden honden ingedeeld in verschillende klassen. Voor deze indeling gelden bepaalde regels.

In Nederland delen we honden in een aantal klassen in. Bij het bepalen in welke klas je hond thuishoort, is de dag waarop de hond geshowd wordt beslissend. Niet ieder type show of clubmatch kent alle klassen. Ook is er een verschil tussen de klassen. Zo krijgen honden uit de jongste puppy-, puppy-, jeugd- of veteranenklassen geen CACIB en krijgen honden uit de jongste puppy- of puppyklas ook geen CAC.

Het openstellen van een kampioensklas geldt alleen voor kampioenschapsclubmatches en clubmatches van rasverenigingen. Dit geldt dus niet voor een clubmatch van een kynologenvereniging. Uiteraard mag je kampioenshonden op de clubmatch van een kynologenvereniging wel in een andere klasse inschrijven. Het inschrijven in de kampioensklas op een kampioenschapsclubmatch is niet verplicht. Je mag kampioenshonden ook in andere klassen inschrijven.

De indeling is als volgt:

 Klassen  Leeftijd  CACIB   show  CAC  show  Kampioenschaps-  clubmatch  Clubmatch
 Jongste puppyklas

(minor puppy)

 4 tot 6  maanden   O   O   O   O
 Puppyklas  6 tot 9  maanden   O   O   O   O
 Jeugdklas  9 tot 18  maanden   V   V   V   V
 Tussenklas  15 tot 24  maanden   V   V   V   V
 Open klas  Vanaf 15  maanden   V   V   V   V
 Gebruikshondenklas  Vanaf 15  maanden   V   V   V   V
 Kampioensklas  Vanaf 15  maanden   V   V   V   V *
 Veteranenklas  Vanaf 8 jaar   V   V   V   V
Fokkersklas  Vanaf 9  maanden,  door  exposant  gefokt  n.v.t.  n.v.t.   O   O
Collectieve klassen
Fokkerijklas  Minimaal 3,  maximaal 5  honden van  zelfde  ras/variëteit/  fokker,  mogelijk  verschillende  eigenaren   O   O   O   O
Koppelklas  Reu en teef  van zelfde  ras/variëteit  en van dezelfde eigenaar   O   O   O   O
Nakomelingenklas  Reu of teef  met minimaal  3, maximaal  5 eerste  generatie  nakomelingen   O   O   O   O

O   = Optioneel

V   = Verplicht

V *= Uitsluitend verplicht bij de clubmatch van een rasvereniging

Informatie Raad van Beheer ©