Een secretaris vervult een essentiële rol binnen een vereniging. De meeste interne- en externe communicatie verloopt via het secretariaat, welke ook een belangrijke sturende- en coördinerende  rol heeft richting het bestuur van onze vereniging.

Deze positie is momenteel vacant en wij zijn dringend op zoek naar één van onze leden die ons hiermee wil helpen. Het kost maar een paar uurtjes per week die ons als vereniging enorm help. Wie wil ons helpen?

De taakomschrijving voor de secretaris zijn als volgt:

  • De persoon die zorgt voor de organisatie en bijeenkomsten van het bestuur
  • De secretaris verzorgt de notulen tijdens een vergadering
  • De secretaris verzorgt de voorbereiding en opvolging van afgesproken acties
  • De secretaris kan met zijn of haar expertise een objectieve als adviserende rol vervullen
  • De secretaris is de contactpersoon naar de Raad van Beheer
  • De secretaris ontvangt en beantwoordt en beheert de mail van het secretariaat

Uiteraard vindt het bovenstaande plaats met de ondersteuning van het bestuur.

Wat bieden wij u:

  • Een leuke uitdagende rol binnen een kleinschalige vereniging die tot doel heeft ons fantastische ras in Nederland in stand te houden.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar bestuur@finselappenhonden.nl