In verband met de diverse FLVN wandelingen en andere evenementen, hebben we informatie en advies gevraagd aan het RIVM en Rijksoverheid.

Informatie als volgt:

In de noodverordening, die vanaf eind maart in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht is, staat dat het verboden is “om samenkomsten te laten plaatsvinden, te organiseren, of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen”.

Daarnaast staat in de noodverordening dat het verboden is om in de openbare ruimte “zich in een groep van drie of meer personen op te houden”, waarbij geen onderlinge afstand van 1,5 meter wordt aangehouden. Voor kinderen tot en met twaalf jaar geldt dat verbod niet, net als voor mensen die een huishouden vormen.

In de praktijk betekent dat dat samenkomsten verboden zijn, ook al wordt 1,5 meter aangehouden, maar dat groepsvorming wél mag, als aan die onderlinge afstand van 1,5 meter wordt voldaan.

Maar wat is dan het verschil tussen een samenkomst en groepsvorming? Om dat verschil te bepalen draait het volgens de politie om het antwoord op de vraag of sprake is van een “georganiseerd karakter”. Een picknick of een barbecue is georganiseerd en mag daarom dus niet (samenkomst). Zelfs niet als iedereen onderling 1,5 meter afstand van elkaar houdt.

Samengevat:

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?

Evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september 2020.

Wanneer zijn georganiseerde samenkomsten toegestaan?

Georganiseerde samenkomsten zijn in principe niet toegestaan.