Met enkele dagen vertraging waarvoor excuses kunnen wij mededelen dat de agenda-, jaarverslag-, begroting en de notulen voor de Algemene Leden Vergadering FLVN per mail zijn verstuurd aan onze leden.

Mocht u onverhoopt de stukken niet hebben ontvangen, stuurt u dan een mail naar john@finselappenhonden.nl en u ontvangt deze alsnog.

Bestuur FLVN