In de vergadering van 20 januari 2021 heeft het bestuur besloten om het lidmaatschapsgeld voor 2021 niet te incasseren bij de leden die voor 1 januari 2021 reeds lid waren. Het afgelopen jaar hebben we door de pandemie veel minder activiteiten kunnen aanbieden als vereniging dan we gepland hadden. De huidige financiële positie van de vereniging is zeer gezond en daarom willen en kunnen wij dit gebaar maken naar de leden.

Mocht je het lidmaatschapsgeld voor 2021 reeds betaald hebben dan zal dit worden teruggestort. Voor degene die zelf een automatische overschrijving hebben uitstaan bij hun bank, vergeet deze niet te annuleren.

Namens het bestuur, Edo van der Kemp – Voorzitter FLVN