Bij de Kampioensclubmatch Finse Lappenhonden op 26 september 2021, zal ook het eren van de Nederlands Kampioenen 2020 plaatsvinden.

Wij verzoeken zowel leden- als niet-leden die in 2020 Nederlands Kampioen zijn  geworden en willen deelnemen aan het eren van de kampioenen zich tijdig en uiterlijk 1 september 2021 op te geven bij het secretariaat@finselappenhonden.nl