Voor de Algemene Leden Vergadering hebben we de volgende aanmeldingen van leden die of fysiek of digitaal aanwezig willen zijn bij de vergadering op 1 april 2023.

De agenda en de stukken van de Algemene Leden Vergadering volgen uiterlijk zaterdag 18 maart.

Bestuur FLVN