Helaas hebben wij moeten besluiten onze tentoonstelling 2021 te cancelen.Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat alle onzekerheden die er nog altijd zijn rond Covid19 definitief zullen zijn weggenomen binnen een termijn waarin het mogelijk is een goed evenement te kunnen organiseren.

Wij richten ons op 2022 en hopen u dan weer als vanouds te kunnen ontmoeten op onze show.