Eenmaal per jaar houdt de FLVN een algemene ledenvergadering waarin de verenigingszaken zoals jaarverslagen van diverse commissies, financiële verantwoording, bestuursverkiezingen en activiteitenplanning aan de orde komen.

Wij nodigen u graag uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 24 april 2021 tussen 10.00 – 12.00 uur. De ledenvergadering vindt digitaal plaats. De leden die zich hiervoor aanmelden krijgen hiervoor een uitnodiging via TEAMS.

U kunt zich aanmelden via e-mailadres: secretaris@finselappenhonden.nl of via het onderstaand formulier op de website.

Wij hopen u digitaal te mogen begroeten op onze ledenvergadering op zaterdag 24 april.

Namens het bestuur, Karin de Jong, secretaris FLVN

Velden gemerkt met een * zijn verplicht