Op zaterdag 23 maart vindt van 10:00 tot 12:00 de Algemene Leden Vergadering van de FLVN plaats. Het bestuur nodigt al haar leden van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering.

In de jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan de orde:

• het jaarverslag
• de balans en de resultatenrekening.
• het verslag van de kascommissie
• de benoeming van een kascommissie
• de begroting voor het lopende jaar;
• de voorziening in evt. bestuursvacatures.
• de rondvraag

In verband met de huisvesting op vakantiepark het Lierderholt te Beekbergen (Spoekweg 49), willen we u verzoeken onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te verzenden.

Tot 23 maart!

Bestuur FLVN