De voorbereidingen voor de FLVN nestendag op zondag 13 september, zijn in gang gezet. Deze zal gelijktijdig worden gehouden met de FLVN spelletjesdag, op dezelfde locatie bij GHSV in Harderwijk.

De nestendag gaat door, wel zullen we rekening moeten houden met de Corona protocollen van onze gastlocatie. De keurmeesters hebben inmiddels hun aanwezigheid bevestigd en de nesten die in aanmerking komen zijn inmiddels geïnformeerd en uitgenodigd door de fokkerijcommissie.

Fokkerijcommissie FLVN