De impact en verdere ontwikkeling van het corona-virus is niet te voorzien; volgens specialisten is het gevaar van besmetting de eerst volgende tijd nog steeds reëel en daarom heeft het Bestuur van K.V. Moldernete besloten de CAC dog show van 13 & 14 juni 2020 te annuleren.

Een nieuwe datum wordt, in overleg met de bevoegde instanties, zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Zoals reeds eerder aangekondigd worden de inschrijfgelden, binnen redelijke tijd,  integraal terugbetaald.

Met sportieve groet en veel  sterkte in deze moeilijke tijd.
N. Mast-Gelders
Voorzitter & Show Manager K.V. Moldernete